CS CoachingOrganisatie advies

Organisatie-advies is een maatwerktraject dat vraagt om een intensieve, goede relatie tussen het bedrijf en de medewerkers. Elk bedrijf is uniek, daarmee het organisatieadviestraject ook.

Vanuit helikopterview geven we gevraagd en ongevraagd advies aan opdrachtgever, directie en/of bestuur over beleidskeuzes, samenwerkingsverbanden, positionering en of (politieke) belangenbehartiging. Kwaliteiten hierbij zijn; thema overstijgende strategische beleidsontwikkelgebieden, regie op (het hebben van) strategische ontwikkelingen. Voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van organisatieberde (strategische) beleidsvraagstukken evenals het meedenken in/bij een transformatiewens ten alle tijden rekeninghoudende met de doelen van onze opdrachtgever.